Şcoala Gimnazială "Alexandru Ivasiuc" Baia Mare

Baia Mare, str. Bucovinei nr.9, Maramureş

3 2

    

I. Resurse umane

 • 470 elevi cuprinşi în 19 clase din care:

-11 clase ciclul primar
- 8 clase ciclul gimnazial

 • 80 preşcolari cuprinşi în 4 grupe
 • 37 cadre didactice din care:

- 4 educatoare : 3 cu gradul I
1 cu gradul II
- 11 învăţătoare : 7 cu gradul I
3 cu gradul II
1 cu definitivat
- 22 profesori : 1 doctorat
14 cu gradul I
5 cu gradul II
2 cu definitivat

            Pedagogi cu vocaţie, cadrele didactice din şcoala noastră s-au preocupat mereu să ofere elevilor materiale de studiu alternative, publicând mai multe auxiliare didactice. Amintim doar câteva nume: prof. dr. Ioan Pop, prof. Maria Mociran, înv. Tămăşan Terezia, prof. Cornelia Marina, prof. Maria Filip, înv. Valeria Mihiş, înv. Florica Pop, prof. Mirela Oşan, prof. Camelia Pop, prof. Eliza Pop, prof. Victoria Sabo.

II. Resurse logistice

 •   4 săli de grupă
 • 19 săli de clasă
 • Cabinete: Informatică

    Matematică
Română
Biologie
Chimie
Religie

 • Bibliotecă cu peste 16 000 de volume
 • Cabinete metodice – ciclul primar
 • Cabinet de logopedie şi consiliere şcolară
 • Teren sportiv
 • Contabilitate proprie
 • Secretariat deschis publicului în permanenţă

Pentru siguranţa elevilor, şcoala este dotată cu sistem de supraveghere video şi curte împrejmuită.

 

Plan managerial Scoala "Alexandru Ivasiuc" Baia Mare, anul scolar 2015-2016

 

Plan managerial Scoala "Alexandru Ivasiuc" Baia Mare, anul scolar 2015-2016, sem.2

 

SITUAŢIA ÎNCADRĂRII CU PERSONAL DIDACTIC ÎN UNITATE
Anul şcolar 2013-2014

Nr
crt.

Învățământ /
nr. grupe/clase

Nr. posturi

Nr. persoane

Din care:

Calificate

Cu studii de nivel:

liceal

IP 3

Universitate

1.

preşcolar

4

4

4

4

2

-

2

2

primar

11

11

11

11

4

-

7

3

gimnazial

8

15,52

17

17

-

1

16

TOTAL

23

30,52

32

32

6

1

25

 

 

PERSONAL DIDACTIC - PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Nr.crt.

Nr. grupe / clase

Nr. persoane

Grade didactice

Debutant

Def.

Gradul II

Gradul I

Doctorat

1.

preşcolar

4

4

-

-

1

3

-

2.

primar

11

11

-

1

3

7

-

3.

gimnazial

8

17

1

3

5

7

1

TOTAL PERSOANE

32

1

4

7

19

1