Şcoala Gimnazială "Alexandru Ivasiuc" Baia Mare

Baia Mare, str. Bucovinei nr.9, Maramureş

3 2


Proiecte educaţionale
 • Proiectul de Parteneriat Educaţional Internaţional „Muguri şi aripi” - concurs de creaţie (poezie şi pictură), domeniul cultural-artistic, propus pentru CAEN – 2014 (Calendarul Activităţilor Educative Naţionale 2014)

   

              Ajuns la cea de-a VII-a ediţie, Proiectul de Parteneriat Educaţional Internaţional „Muguri şi aripi” a fost  iniţiat la Şcoala cu clasele I – VIII „Alexandru Ivasiuc”, în anul 2007.

  Iniţiativa de a aduna într-un volum poeziile copiilor a aparţinut învăţătoarelor Viorica Chifor şi Iuliana Onani şi profesoarei de limba şi literatura română Florica Drăgan care au predat ulterior “ştafeta” coordonatorilor profesori şi învăţători: Cornelia Marina, Mirela Oşan, Terezia Tămăşan, Maria Mociran, Maria Filip, Maria Breban, Daniela Dobrican, Elena Pop, Valeria Mihiş, Firuţa Vele şi Luminiţa Tinc.
  Totul este gândit asemeni unui concurs de poezie, iar la final, cele mai bune poezii sunt premiate şi adunate în paginile unui volum. Aşa s-a reuşit să se ajungă la cea de-a şaptea carte intitulată „Muguri şi aripi”. Farmecul acestor volume constă şi din faptul că se poate vorbi de adevărate antologii de poezie. Creaţiile în versuri sunt pline de sensibilitate, gingăşie şi de puritatea vârstei, pornite din sufletul unor elevi din numeroase judeţe ale României: Alba, Argeş, Bacău, Bihor, Brăila, Bucureşti, Caraş-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Hunedoara, Ialomiţa, Maramureş, Mureș, Neamţ, Prahova, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Timiş, Tulcea, Vaslui, Vâlcea. Au mai participat cu creaţii şi elevi din alte țări: Elveția, Florida, Kansas, Kenya.
  Creaţiile elevilor sunt evaluate obiectiv, de un juriu format din specialişti, în frunte cu poetul maramureşean Nicoară Mihali. Jurizarea se face pe fiecare clasă în parte.  
  Proiectul educaţional „MUGURI ŞI ARIPI” vizează stimularea aptitudinilor creatoare ale elevilor. Scopul principal este motivarea elevilor în procesul instructiv – formativ, stimularea lor pentru o pregătire continuă, pentru studiul suplimentar, exersarea abilităţilor creatoare.  Credem că în contextul european contemporan este firească şi chiar necesară stimularea competenţelor creatoare ale elevilor, asigurarea unui cadru specific în care aceştia să-şi dezvolte şi să-şi pună în valoare imaginaţia, precum şi moştenirea culturii şi civilizaţiei naţionale.
  „Muguri și aripi” simbolizează rodul vegetal şi zborul. „Muguri” pentru că ei sunt elevi din clasele mici, de vârsta fragedă a unui mugure şi „aripi” pentru că talentul lor a şi început să-şi ia zborul apre lumea tentantă a creaţiei. Adică această carte este şi despre formarea copiilor prin şcoală. Participând la acest proiect dorinţa de a scrie, se transformă în dorinţa de a evada, de a zbura, de a se desprinde. În ce măsură îi motivează pe copii că apar între copertele unei cărţi? Sunt mici, sunt elevi, dar am rămas uimiţi văzând  bucuria extraordinară a acestora când îşi regăsesc poezioara cu numele lor într-o carte. Iar această satisfacţie nu-i multumeşte numai pe ei, ci în acelaşi timp se transmite şi părinţilor şi bunicilor.  
  Implicarea dascălilor şi elevilor şcolii „Alexandru Ivasiuc”, Baia Mare, judeţul Maramureş precum şi a altor şcoli din ţară, pe diverse teme de creaţie a determinat o schimbare în mentalitatea acestor participanţi la actul educativ.
  Scopul relaţiilor de colaborare cu şcoli din lumea întreagă este de a elimina graniţele şi distanţa fizică, creând astfel un cadru atractiv de învăţare, cunoaştere şi formare pentru elevi. Derularea a şapte ediţii consecutive a proiectului „Muguri şi aripi” au adus aprecieri numeroşilor participanţi dornici de colaborare.
  Atât creaţiile elevilor cât şi dascălii care le-au urmărit atent zborul în lumea minunată a poeziei se regăsesc între copertele volumelor de poezii, ca semn al preţuirii noastre.
  Fie ca peste ani, din aceşti „muguri” cu „aripi” îndrăzneţe de artist al cuvântului, să „răsară” creatori de poezie peste care timpul să nu-şi aştearnă uitarea!
  Concursul de poezie „Muguri şi aripi“ a rămas ca o tradiţie a şcolii noastre şi trebuie continuat, ca un exerciţiu de creaţie literară.  

  • Proiectul educaţional de parteneriat „Paşi spre lumea sacră a satului maramureşean”

   

  Proiectul „Paşi spre lumea sacră a satului maramureşean” face parte dintr-un program mai amplu intitulat „Redescoperirea tradiţiilor”, iniţiat în anul 2001 de către Muzeul de Etnografie şi Artă Populară, prin muzeograf Janeta Ciocan - şef de secţie - şi Şcoala cu clasele I-VIII „Alexandru Ivasiuc” Baia Mare, prin prof. bibliotecar Elena Pop.  În perioada 2005 - 2010, elevii Şcolii „Alexandru Ivasiuc”, coordonaţi de înv. Mărioara Crainic şi profesoara Elena Pop, în colaborare cu înv. Terezia Tămăşan, înv. Maria Breban,  prof. Maria Mociran, prof. Maria Filip, prof. Cornelia Marina au realizat impresionante expoziţii de pictură pe sticlă. Lucrările au fost expuse la muzeu, la biserica „Buna Vestire”, iar apoi în şcoală. Totodată, elevii au învăţat şi tehnica încondeierii ouălor de Paşti.
  Am considerat, aşadar, necesară continuarea colaborării, în următorii ani 2010-2013, cu Muzeul de Etnografie şi Artă Populară, în speţă cu muzeograf Janeta Ciocan, în acest fel determinându-i pe elevi şi – de ce nu – pe dascăli să descopere, să preţuiască şi, în acelaşi timp, să păstreze – ca semn al continuităţii – tradiţiile şi obiceiurile din Maramureş, conservate fidel în anumite zone ale judeţului. În ultimii ani, proiectului nostru s-au alăturat Parohia “Buna Vestire” şi Asociaţia “Martyria”, prin preot paroh Dr. Florin Codrea, cu care, de altfel, avem o strânsă colaborare.

  • Cenaclul literar „Şoriceii de bibliotecă

   

  Proiectul “Şoriceii de bibliotecă”, iniţiat şi conceput de bibliotecar prof. Elena Emilia Pop, a demarat în urmă cu aproximativ 8 ani şi îi vizează în special pe copiii din clasele II – IV. Scopul proiectului, desfăşurat pe durată nedeterminată, este acela de a-i stimula pe elevi să citească prin activităţi de tip competiţional, dar şi să-şi formeze deprinderi de a face, pe baza textelor lecturate, scurte analize literare, iar apoi să-şi exprime, într-un limbaj adecvat, părerile personale. Întâlnirile se organizează la bibliotecă, în fiecare semestru, cu fiecare clasă în parte, copiii fiind însoţiţi de învăţătoare. Lecturile pot fi urmate şi de vizionarea unui filmuleţ, a unui desen animat legat de tema discutată. Elevii merituoşi sunt recompensaţi, la final,  cu diplome şi cărţi.
  Echipa de proiect este formată din: prof. bibliotecar Elena-Emilia Pop şi învăţătoarele claselor II  - IV.

  • Liturghia îngerilor”– proiect de parteneriat cu Biserica „Buna Vestire” şiAsociaţia Filantropică cultural-creştină „Martyria” Baia Mare

   

  Colaborarea Şcolii „Alexandru Ivasiuc” Baia Mare cu Biserica “Buna Vestire” şi Asociaţia Filantropică cultural-creştină „Martyria”, prin preot dr. Florin Codrea, a început în urmă cu aproximativ trei ani, anul şcolar 2011-2012. Atunci, în proiectul „Lăsaţi copiii să vină la mine”, ce a constat în activităţi comune (teatru religios, pictură religioasă, seminarii pe teme religioase) au fost implicaţi dascăli şi elevi de la două instituţii de învăţământ din Baia Mare, „Alexandru Ivasiuc” şi „Dimitrie Cantemir”.
  Aşadar, în anii următori – 2012 – 2013 - am considerat necesară continuarea colaborării, printr-un proiect mai amplu – Liturghia îngerilor - care se va derula şi în anul şcolar 2013-2014. Proiectul constă într-o participare activă la activităţile propuse de preotul paroh dr. Florin Codrea (iniţiator şi coordonator), ce vor viza în special concursuri şi dezbateri pe teme religioase (seminarii şi discuţii având ca temă principală Sfânta Liturghie) dar şi laice (acţiuni antidrog, antiviolenţă, prevenirea delincvenţei juvenile etc). Concursul se va finaliza cu o excursie în Maramureşul istoric pentru copiii merituoşi, oferită de Asociaţia „Martyria”, Baia Mare.

  • Proiectul educaţional “Crăciunaşul”

   

  Proiectul se desfăşoară sub forma unui concurs pentru copiii şcolari şi preşcolari având drept motto: “Primeşte farmecul Crăciunului în suflet şi dăruieşte bucuria din inimă.”
  Concursul a debutat în anul şcolar 2011/2012 cu participarea a peste 200 de preşcolari şi şcolari din unitatea noastră cu secţiuni care se adresau mai ales preşcolarilor şi elevilor claselor I-IV. În anul următor, organizatorii au adăugat 2 secţiuni noi pentru a-i motiva spre participarea la concurs şi pe elevii ciclului gimnazial. Aşteptăm în decembrie 2013 un număr şi mai mare de participanţi.
  Scopul concursului este stimularea potentialului artistic şi creativ al copiilor prin crearea unor lucrări pe o anumită temă. Obiectivele urmărite sunt: identificarea bunelor practici în abordări pedagogice care să dezvolte creativitatea copiilor, valorificarea potenţialului creativ al copiilor prin utilizarea unor tehnici specifice artelor plastice şi îmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitatea locală.
  Toate secţiunile au ca temă principală un motiv religios din sfera sărbătorilor Naşterii Domnului şi/sau tradiţii şi obiceiuri locale legate de sărbătorile de iarnă:  peisaje de iarnă, jocuri de iarnă, bradul împodobit de Crăciun tradiţii şi obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou (colindători, urători, măşti şi mascaţi, jocul caprei, al ursului), bucuria sosirii lui Moş Crăciun, etc.
  În cadrul concursului, creaţiile literare, compoziţiile plastice şi lucrările practice sunt rodul  imaginaţiei, creativităţii, fanteziei, simţului estetic, dar şi a trăirilor intense pe care ţi le creează acest măreţ praznic,  toate acestea fiind menite să satisfacă nevoia de frumos, să aducă bucurii în sufletele copiilor şi a celor care an de an sărbătoresc prin diverse obiceiuri Crăciunul.
  Lucrările sunt expuse în holul şcolii până la sfârşitul lunii ianuarie. Ele pot fi admirate nu doar de elevii şi personalul şcolii, ci şi de părinţii preşcolarilor şi elevilor care vin în vizită.
  Toţi copiii primesc premii de participare! Cele mai frumoase lucrări sunt  publicate pe site-ul şi în revista şcolii! Timp de o lună şi jumătate, cât sunt expuse lucrările elevilor, trăim cu toţii frumuseţea Crăciunului, a cărui magie pune stăpânire pe noi şi lasă în sufletul nostru un strop din strălucirea sa.