Şcoala Gimnazială "Alexandru Ivasiuc" Baia Mare

Baia Mare, str. Bucovinei nr.9, Maramureş
1. Descrierea unităţii de învăţământ

 

Adresa:
Baia Mare, Str. Bucovinei, nr. 9
Tel. 0262250354, fax. 0262250354
e-mail: scoalaal.ivasiuc@yahoo.com; secretariat@scoalaivasiuc.ro


    Şcoala noastră şi-a propus prin proiectul de şcolarizare pentru anul 2013/2014 să înfiinţeze 2 clase pregătitoare. Doamnele învăţătoare care urmează să preia aceste colective de elevi sunt: înv. Tămăşan Terezia şi prof. înv. primar Manolache Carmen. Se completează astfel experienţa profesională deosebită a uneia, cu dorinţa de afirmare şi tinereţea celeilalte.
    Răsfoind broşura de prezentare a şcolii, veţi vedea, de asemenea, că în unitatea noastră se organizează, la solicitarea părinţilor, programul „Şcoală după şcoală” în vederea asigurării unui program educativ suplimentar pentru părinţii foarte ocupaţi. Şcoala a încheiat un acord de colaborare cu firme de catering în vederea asigurării unui prânz în instituţie, la cererea părinţilor.
    De asemenea, prin cabinetul multimedia, copiilor de vârstă primară le pot fi asigurate ore pentru vizionări filme tematice sau jocuri recreative.
    Mobilierul pentru sălile în care vor fi organizate clasele pregătitoare este adaptat cerinţelor acestei vârste şi este unul nou şi atractiv, prin paleta de culori diversă, concepută de producător. Spaţiile sanitare sunt şi ele adaptate acestei categorii de vârstă.
    În timpul anului şcolar sunt organizate concursuri interactive între elevii claselor pregătitoare şi finalizate cu diverse premii stimulative pentru copii. Aceştia pot participa la activităţi cultural-artistice, ateliere de creaţie organizate în parteneriat cu grădiniţa şcolii noastre, dar şi cu elevii din clasele I-IV. Şcoala vine cu o bogată ofertă de discipline opţionale, pentru care părinţii şi elevii pot opta, dar este în acelaşi timp deschisă la noi propuneri.
    Un motiv în plus pentru a vă exprima opţiunea pentru şcoala noastră îl reprezintă şi performanţa extraordinară obţinută de elevii noştri la olimpiadele şi concursurile şcolare judeţene şi naţionale. În ultimii 3-4 ani, am avut cea mai bună participare la olimpiadele naţionale la disciplinele: limba română, educaţie civică, cultură civică, democraţie şi toleranţă, religie şi educaţie tehnologică. La nivelul ciclului primar s-au obţinut rezultate extraordinare la olimpiada de matematică, faza judeţeană, concursul internaţional Cangurul şi la concursul naţional Evaluare în educaţie la disciplinele limba română şi matematică.
    S-a încetăţenit (de 7 ani), în unitatea noastră şi proiectul „Şoriceii de bibliotecă”, unde elevii participă, după o planificare riguros organizată, la exerciţii de naraţiune şi de retorică literară ca şi de răspunsuri blitz la întrebări pe teme literare. Aici sunt premiaţi cei mai buni povestitori şi cei mai inspiraţi elevi respondenţi la întrebări contra cronometru.
    Pentru siguranţa elevilor, şcoala este dotată cu sistem de supraveghere video şi curte împrejmuită.
    Mai trebuie să ştiţi că şcoala noastră este coordonatoarea unui proiect internaţional de poezie intitulat „Muguri şi aripi”. Aici publică poezii elevi din: Statele Unite, Franţa, Finlanda, Elveţia, Italia, Ungaria şi Ucraina, precum şi din toate judeţele ţării. Anual sunt acordate premii celor mai buni poeţi-elevi ai lumii.
    Daţi-le şi d-voastră şansa copiilor d-voastră  să fie elevi ai acestei instituţii.
    Vă mulţumim şi vă aşteptăm!

Ultima actualizare : 18.03.2013, ora 18:00
2. Circumscripţia şcolară


 • Str. Gării
 • Str. Bucovinei
 • Str. Vlad Ţepeş
 • Str. Matei Basarab
 • Str. Bogdan Vodă
 • Aleea AmurguluiVezi harta ....

3. Metodologia şi calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014

Ordin pentru aprobarea Calendarului şi Metodologiei de înscriere în învăţământul primar

Calendarul înscrierii în învăţământul primar

Metodologia înscrierii în învăţământul primar

Ultima actualizare : 27.03.2013, ora 10:00Acte normative MEN4. Informaţii pentru părinţi

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2013, inclusiv.
 • La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
 • Orice altă situaţie va fi rezolvată de către inspectoratele şcolare, în interesul educaţional al elevului şi în conformitate cu cadrul legal.

CINE INTRĂ DIRECT ÎN CLASA I ?

 • Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2013, inclusiv, pot fi înscrişi, la cerere, în clasa I, chiar dacă nu au parcurs, anterior, clasa pregătitoare.
 • La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei I.
 • Orice altă situaţie va fi rezolvată de către inspectoratele şcolare, în interesul educaţional al elevului şi în conformitate cu cadrul legal.
 • Aceste prevederi se aplică pentru anul şcolar 2013-2014.

LA CE UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT POT SĂ ÎNSCRIU COPILUL?

 • Părintele poate opta:
  a. pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie – în această situaţie, copilul este automat înscris.
  b. pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie – în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi specifice de departajare.
 • părintele poate solicita ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea.

UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?

 • La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
 • Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
 • Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online, pe un formular disponibil la adresa www.edu.ro, accesând căsuţa de pe prima pagină, intitulată Înscriere în învăţământul primar. Formularul va fi disponibil online din data de 2 aprilie.
 • În cazul completării online, părintele va trebui să meargă la unitatea de învățământ la care dorește înscrierea copilului, pentru validarea cererii.

CARE SUNT ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII?

 • Cerere-tip de înscriere
 • Copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
 • Certificatul de naştere al copilului
 • Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul).
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

CARE ESTE CALENDARUL ÎNSCRIERILOR?

 • Înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învățământ, după prima etapă.
  A. Prima etapă: 02– 22 aprilie - de luni până vineri, între orele 08.00 – 20.00 - sâmbăta, între orele 08.00 – 13.00 - părinţii pot fi programaţi pentru înscriere de către unitatea de învăţământ
  B. A doua etapă: 08 – 17 mai
 • Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.
 • Unităţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.