Şcoala Gimnazială "Alexandru Ivasiuc" Baia Mare

Baia Mare, str. Bucovinei nr.9, Maramureş

3 2


 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru ziua
de azi. Această lume nu va mai exista când ei
vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum
va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se
adapteze.”
(Maria Montessori – „Descoperirea copilului”)

  

Elevii şcolii noastre au participat la următoarele proiecte:

cel care încheie lista fiind derulat de Municipiul Baia Mare şi agenţi economici membri ai Asociaţiei Producătorilor de Produse Tradiţionale şi Ecologice Maramureş.

 

În urma vizitelor la unele puncte de lucru ale agenţilor economici, elevii au participat la un concurs de desen pe tema "Viaţa la fermă". În competiţie s-au înscris 10 clase (dintre care patru din şcoala noastră) de la şcolile "Dimitrie Cantemir", "Octavian Goga" şi "Alexandru Ivasiuc".  Elevii noştri au obţinut următoarele premii:

 • Meteş-Pop Rareş - clasa pregătitoare A - premiul .II.;
 • Sima Sergiu - clasa I-a - premiul .III.;
 • Costeniuc Antonio - clasa a II-a B - menţiune
 • ---------------------------------------------
 • [Galerie foto activitati extracurriculare 2014-2015]
  •  
   În cadrul concursului de eseuri "Un fruct pe zi - o viaţă sănătoasă", competiţie la care au participat 48 de unităţi şcolare din judeţul Maramureş - proiect derulat sub egida Consiliului Judeţean Maramureş - echipajul şcolii noastre a obţinut premiul .I., materializat sub forma unui pachet de mijloace de învăţământ constând în:

    

   • Tablă de scris şcolară magnetică;
   • Videoproiector;
   • Ecran proiecţie;
   • Set accesorii pentru tabla de scris şcolară şi tabla magnetică;

    
   Echipajul şcolii noastre a fost alcătuit din următorii elevi:

   • Bozga Natalia - clasa a V-a A;
   • Berci Alexandra - clasa a V-a A;
   • Pop Ioana - clasa a V-a B.
   • ---------------------------------------------

    


       Activitatea desfăşurată sub titlul generic „DRUMUL CRUCII – URCUŞ SPRE ÎNVIERE” – Măiestrie maramureşeană: pictură pe sticlă şi încondeiere de ouă – face parte de fapt din proiectul mai amplu „Paşi spre lumea sacră a satului maramureşean” derulat de Şcoala Gimnazială „Alexandru Ivasiuc” Baia Mare în parteneriat cu Muzeul de Etnografie şi Artă Populară. Scopul iniţierii acestui parteneriat a fost stimularea interesului pentru cunoaşterea – în profunzime – a tradiţiilor şi creaţiilor populare, educarea copiilor în scopul păstrării valorilor spirituale şi materiale ale satului maramureşean.

       Rezultatele activităţii s-au concretizat în icoane pe sticlă şi ouă încondeiate care au fost expuse în şcoală şi la Biserica „Buna Vestire” cu care şcoala noastră desfăşoară permanent activităţi în parteneriat. De asemenea, cei care au deprins tehnica încondeierii ouălor şi a picturii pe sticlă au devenit „maeştri” pentru învăţăceii de vârstă mai mică. Ca atare, parteneriatul cu Muzeul de Etnografie şi Artă Populară este o tradiţie a şcolii, activităţi comune derulându-se din 2001, iar perpetuarea se realizează prin transmiterea tehnicilor învăţate de la o generaţie la alta.

       În prezent, proiectul se derulează sub coordonarea prof. bibliotecar Elena Pop – iniţiatoarea acestuia, prof. de limba franceză Pop Eliza, prof. de religie Vele Firuţa şi învăţătoare Tămăşan Terezia şi prof. Mociran Maria.